Vaderbetrokkenheid

januari 07, 2019

Vaderbetrokkenheid

Opvoeding van jonge kinderen wordt traditioneel vooral gekoppeld aan de rol van de moeder. Vaders zijn veelal minder in beeld en worden dan ook vaak genegeerd als het gaat om het aanpakken van opvoedingsvraagstukken. Dat kan en moet anders vindt adviesbureau Sardes.

De feminisering van voorzieningen voor jonge kinderen en basisscholen versterkt de sterke gerichtheid op moeders als het om opvoeden gaat. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid, stelt Sardes, en zeker niet iets om je bij neer te leggen. In een handreiking worden veel tips gegeven die de betrokkenheid van vaders tot bloei (kunnen) laten komen. Voor de verdieping van de rol van ouders op de peuterscholen is die handreiking de moeite waard om kennis van te nemen. Maar ze is ook nuttig voor bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werkers die vaders willen betrekken bij het oplossen van vragen waar hun kinderen mee worstelen. Op de studiedag in oktober werd over dit onderwerp een workshop verzorgd door Peter van Hoof. Hij is bezig met een promotieonderzoek naar de rol die vaders kunnen spelen in de hulpverlening aan hun zonen. Het doel is om wetenschappelijk onderbouwde en praktisch bruikbare werkvormen te ontwikkelen die de samenwerking van ambulante jeugdhulpverleners met de vaders bevorderen zodat de vaders optimaal kunnen bijdragen aan het hulpverleningsproces van hun zoon. JOZ en mogelijk ook SMWR kijken of zij kunnen bijdragen aan dit promotieonderzoek.

De handreiking van Sardes is hier te vinden: http://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=2780&image=handreiking_vaderbetrokkenheid_spread.pdf