Twee weten meer dan een

januari 07, 2019

Twee weten meer dan een

Een waarheid als een koe. Veelal is lesgeven een one-(wo)manshow. Het klaslokaal als afgesloten eigen domein waar geen pottenkijkers worden geduld begint echter scheurtjes te vertonen. Gelukkig… maar hoe zit dat in De Rotterdamse Peuterschool eigenlijk?

In het onderwijs werd collegiale feedback lang niet als normaal beschouwd. Maar het verandert. Dat de leerkracht het niet meer alleen af kan werd, soms pijnlijk, duidelijk bij de invoering van passend onderwijs. De vragen die op een leerkracht afkomen worden zijn simpelweg te complex. Dat kan je de leerkracht niet perse kwalijk nemen, maar een ding is zeker, de leerlingen zijn de dupe. Het kan ook anders en dat wordt in Oostenrijk bewezen. Speciaal onderwijs bestaat nagenoeg niet meer in dit land. Het geheim? Co-teaching: samen lesgeven. Dian Fluijt, docent bij het Seminarium voor

Orthopedagogiek en lid van het lectoraat ‘Normatieve Professionalisering’ van Hogeschool Utrecht, promoveerde onlangs op dit fenomeen. Fluijt stelt in haar promotieonderzoek vast dat co-teaching een effectieve strategie is om beter om te gaan met diversiteit in de klas: “Leerlingen functioneren zowel in cognitief als sociaal-emotioneel opzicht beter als er meer onderwijsprofessionals voor de klas staan. Als mensen intensief samenwerken, zijn ze in staat (…) om een leerling met een forse problematiek verder te helpen. Effectief samenwerken geeft leraren zelfvertrouwen, ze kunnen samen meer aan en ervaren minder stress.” Co-teaching kan ook van waarde zijn voor de vergroting van de effectiviteit van het pedagogisch-educatieve werk op onze peuterscholen. In onze ‘klaslokalen’ wordt al samengewerkt maar we kunnen wellicht nog beter gebruik maken van de inzet van de twee professionals voor de groep, ieder met haar eigen kennis en kunde.

Meer lezen over co-teaching en de inzichten van Dian Fluijt:

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2018/03/Co-teaching.pdf