Toename vraag naar jeugdhulp Rotterdam

december 13, 2018

Toename vraag naar jeugdhulp Rotterdam

Het is alweer een paar maanden geleden maar in juli van dit jaar kreeg een rapport over passend onderwijs en de jeugdhulp in Rotterdam veel aandacht. “Het gaat nog niet goed met het opvangen van kinderen met problemen in het Rotterdamse onderwijs’, schreef het AD. In een onderzoek gaven leerkrachten massaal aan gebukt te gaan onder de werkdruk die passend onderwijs met zich meebrengt.

Onderzoeksbureau Oberon uit Utrecht interviewde een groot aantal leerkrachten, jeugdhulpverleners en ambtenaren in de stad. Zij maken gewag van verzwaring van de problemen bij kinderen in het basisonderwijs, verzwaring van de werkdruk bij leerkrachten en een toename van het aantal aanvragen en het gebruik van de jeugdhulp. Ook neemt het aantal thuiszitters toe. Ondertussen is de vraag hoe de problematiek aan te pakken. De urgentie is groot. Uit ander onderzoek is bekend dat de wijkteams (niet alleen in Rotterdam overigens) niet altijd adequaat optreden, de Rotterdamse Rekenkamer concludeerde dit ook al. De vraag is of ‘het beleid’ hier de schuld in de schoenen geschoven moet krijgen. In ieder geval speelt de houding van professionals ook een rol. Interessant om die reden zijn dan ook de vernieuwende aanpakken van wijkteams waarbij, om een onlangs overleden oud-premier van Nederland te parafraseren, ‘de institutionele veren’ zijn afgeschud. Garage2020, de innovator met ambitie om de jeugdhulp overbodig te maken, onderzoekt nu of data-analyse behulpzaam kan zijn om sneller – en hopelijk ook eerder – in te grijpen.

Voor wie het onderzoeksrapport wil nalezen:

https://www.oberon.eu/data/upload/Portfolio/files/passend-onderwijs-en-de-aansluiting-met-de-jeugdhulp-in-rotterdam-0.pdf