Hefbode

Twee weten meer dan een

Twee weten meer dan een Een waarheid als een koe. Veelal is lesgeven een one-(wo)manshow. Het klaslokaal als afgesloten eigen domein waar geen pottenkijkers worden geduld begint echter scheurtjes te vertonen. Gelukkig… maar hoe zit dat in De Rotterdamse Peuterschool…

Nieuwsgierigheid kinderen: een onderschatte factor

Nieuwsgierigheid kinderen: een onderschatte factor Uit een studie van de universiteiten van Michigan en Harvard blijkt dat nieuwsgierige kinderen het beter doen op school, ongeacht de inkomenssituatie van de ouders. Nieuwsgierige kinderen scoren hoger op lezen en wiskunde. De onderzoekers…

Effectieve interventies leerachterstanden

Effectieve interventies leerachterstanden Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft recent nog eens op een rij gezet wat effectieve interventies zijn als het gaat om de aanpak van achterstanden. De analyses hebben betrekking op het basisonderwijs maar zijn voor de voorschoolse…

Vaderbetrokkenheid

Vaderbetrokkenheid Opvoeding van jonge kinderen wordt traditioneel vooral gekoppeld aan de rol van de moeder. Vaders zijn veelal minder in beeld en worden dan ook vaak genegeerd als het gaat om het aanpakken van opvoedingsvraagstukken. Dat kan en moet anders…

Toename vraag naar jeugdhulp Rotterdam

Toename vraag naar jeugdhulp Rotterdam Het is alweer een paar maanden geleden maar in juli van dit jaar kreeg een rapport over passend onderwijs en de jeugdhulp in Rotterdam veel aandacht. “Het gaat nog niet goed met het opvangen van…