Effectieve interventies leerachterstanden

januari 07, 2019

Effectieve interventies leerachterstanden

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft recent nog eens op een rij gezet wat effectieve interventies zijn als het gaat om de aanpak van achterstanden. De analyses hebben betrekking op het basisonderwijs maar zijn voor de voorschoolse educatie ook relevant. Zo concludeert het CPB dat een goede leerkracht een wereld van verschil uitmaakt voor wat een kind leert.

Het draait allemaal om de leerkracht. Dat geldt voor alle kinderen, concludeert het CPB, dus ook voor kinderen met een lage sociaal-economische status (SES). Een open deur wellicht, maar let op de niet onbelangrijke toevoeging van het CPB: goede leerkrachten zijn niet perse de leerkrachten die cognitief uitblinken, maar in ieder geval leerkrachten die goed kunnen interacteren met kinderen. Dat is niet altijd meteen aangeboren trouwens. Werk daarom beginnende leerkrachten goed in. En besteedt stelselmatig aandacht aan de leerling-interactie-vaardigheden via coaching en feedback, zeker ook van ervaren leerkrachten. Vervang in het voorgaande stukje tekst ‘leerkracht’ voor ‘pedagogisch medewerker’ et voila! Het CPB heeft zo nog wat conclusies die ondubbelzinnig zijn, zoals: geef kleuters uit achterstandsposities extra reguliere lessen, bijvoorbeeld een dubbele dosis rekenen- of taal(maatwerk)lessen. En dus geen lessen die ver afstaan van de reguliere lespraktijk en waarvan onduidelijk is of ze effect hebben. Of deze: een zomerschool gericht op lezen voorkomt kennisverlies in de vakantie. Verder wordt ook door het CPB VVE de hemel in geprezen door te wijzen op de spectaculaire resultaten van VVE in het buitenland. Waarvan acte!

Voor wie Het rapport van het CPB volledig tot zich wil nemen:

https://www.cpb.nl/publicatie/effectieve-interventies-leerachterstanden-in-het-primair-onderwijs